Rosor

INNAN du planterar, titta också på allmänna planteringsråd.

Planteringsgropen ska vara väl tilltagen så att rötterna lätt får plats. Byt jorden om det växt rosor på samma ställe tidigare.

Förädlade rosor ska planteras med okuleringsstället 6-10 cm under jordytan. Gödsla aldrig direkt i planteringshålet! Vänta tills plantan har börjat växa och gödsla sedan varje vår efter snösmältningen.

Under juni-juli kan man gödsla rosorna med kväve i ett par omgångar. Vintertäck rosorna genom att kupa upp jord kring plantan på hösten, och täck med barkmull, löv eller granris.

BESKÄRNING
När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek.

Vid vårplantering klipps grenarna ner till 20-40 cm över markytan direkt efter plantering.

Vid höstplantering görs denna beskärning följande vår. Polyantha- och storblommiga rosor klipps ner något hårdare än kläng- och buskrosor.

Beskär sedan rosorna varje vår när risken för frostnätter är över, när björkarnas löv ser ut som ”musöron”.