Allmänna Skötselråd

Börja alltid med att göra i ordning en planteringsgrop. Planteringsgropen ska vara minst dubbel så stor som rotklumpen och jorden ska vara genomarbetad, uppluckrad och väldränerad.

Det kan vara lämpligt att förbättra jorden i planteringsgropen genom att blanda ner t.ex. Hasselfors planteringsjord. Om det är lerjord kan det vara bra att blanda ner en del sand eller grus, och ibland även barkmull, för att göra jorden lite lättare.

Klipp bort skadade och onödigt långa rötter på barrotade växter, så förbättras rotsystemets tillväxt.

Efter planteringen kan det vara bra att lägga på jord skålformigt runtom plantan så att vattnet inte rinner iväg vid bevattning.

När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek. En liten kniv är bra att ha för att skära rent kanterna med när man sågat av en gren på ett träd.