Häckplantering

INNAN du planterar, titta också på allmänna planteringsråd.

Spänn upp en lina, gräv och plantera häckplantorna efter denna så att det blir rakt
Sätt 3-4 plantor per meter, beroende på sort, om det ska bli en klippt häck.
Friväxande häckar ska planteras glesare och på samma sätt som prydnadsbuskar.

BESKÄRNING

När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek.

Vid vårplantering klipper man ner häckplantorna direkt för att nya skott ska komma nedtill.

Vid höstplantering väntar man med beskärningen till följande vår. Därefter beskär man häckplantorna under vårvintern så att de förgrenar sig tätt nerifrån.

Klippta häckar ska klippas pyramidformat under uppbyggnaden, såväl toppskott som sidoskott klipps bort. På sommaren klipper man bara de yttersta nya skotten, och om man vill göra större justeringar på formen klipper man under vårvintern.

Observera dock att man inte ska klippa toppskott på sorter med genomgående stam som Carpinus, Fagus, Larix, Picea och Thuja förrän de uppnått önskad sluthöjd. Friväxande häckar beskäres precis som prydnadsbuskar, de ansas och gallras vid behov.