Barrväxter

INNAN du planterar, titta också på allmänna planteringsråd.

Barrväxter trivs bäst i jord som är lätt, lucker, humusrik och något sur (lågt pH-värde). De är oftast också känsliga mot stark sol.

PLANTERING av barrväxter bör ske antingen på våren (ej för tidigt) eller tidigt på hösten. Med krukodlade växter kan man utöka planteringsperioden.

Många barrväxter blir med tiden ganska stora, kraftiga och breda, och man bör därför tänka på att inte plantera för tätt. De behöver mycket plats och ljus för att kunna utvecklas till täta, snygga exemplar.

BESKÄRNING

När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek.
De flesta barrväxter behöver inte beskäras, såvida inte stark sol, vind och torka skadat växten eller om grenar knäckts av tung snö.
Barrväxter beskär man lämpligast under sommaren. Juniperus och Pinus kan man beskära för att få en önskad form, t.ex. beskär man Pinus mugo årligen på 70-100 cm höjd för att hålla den låg och bred. Taxus och Thuja tål hård beskärning och används också ofta som häck. Häck av Larix och Thuja ska inte toppas förrän den uppnått önskad höjd.