Historiska dokument

Familjeföretaget grundades 1919 av trädgårdsmästare Gustaf Haglund och hans hustru Elsa. Den dåvarande trädgården låg i hembyn Tyllahagen.

Gustaf Haglund utbildade sig till trädgårdsmästare på Vassbo lantbruksskola och utförde sin praktik under ett år i Skåne och Östergötland samt ytterligare ett år i Tyskland. Under några år efter sin praktik drev han en trädgård tillsammans med sin syster i Östersund. 

Företaget började i slutet av 1920-talet att sälja fröer på postorder. Den typen av försäljning blev ganska snabbt en succé och fortsatte fram till början av 1950-talet. Under en period var det hela 10 personer som endast arbetade med fröerna.

1956 avled Gustaf och då övertog de två äldsta sönerna Kurt och Börje trädgården.

När Börje 1975 gick i pension övertog den tredje generationen Haglund hans plats. Lars och Christer, två av Kurts söner, trädde då in i företaget. Kurt själv fortsatte fram till 1987. 

Under slutet av 1980-talet genomfördes en stor ombyggnation. Växthusen i glas byttes ut mot de i polykarbonat som finns här idag och en dator för klimatstyrning installerades. 1990 ombildades företaget till

ett aktiebolag, Torsångs Handelsträdgård AB, och har idag 6 helårsanställda där fjärde generationen Haglund återfinns.

Under 90 talet anlades en ny stor asfaltsyta som under sommarhalvåret används som uppställning yta för bord. Borden medförde också att vi kunde börja sälja perenner i större omfattning och idag har vi ett mycket stort sortiment av perenner som alla är härdiga på våra breddgrader.

Under mitten av 00-talet började vi även saluföra buskar och träd. Det var ett helt nytt segment för oss men som idag har vuxit till en helt egen avdelning i vår trädgård. Vi jobbar kontinuerligt för att du som kund skall få ett så stort och diversifierat sortiment som möjligt.

Under åren 2011-2012 genomfördes ett större byggnadsprojekt som gick ut på att fasa ut oljeberoendet och ersätta detta med biobränsle. Därför byggdes en ny panncentral och kulvertar drogs till samtliga växthus.

Under 2014 byggdes ytterligare ett växthus så att den totala ytan under glas nu är över 3000 kvm.

Under hösten och vintern 2018/19 byggdes vår 25 år gamla växthusdator om och delar ersattes för att hänga med i den nya tekniken. Med hjälp av den nya datorn ges vi nya möjligheter att väldigt exakt styra miljön i våra växthus.

Under sommaren 2020 genomför vi renoveringsarbeten på tre av våra åretruntväxthus, vi byter täckmaterial och monterar nya skugg och energivävar.

Vi försöker hela tiden att utvecklas så att du som kund alltid skall känna dig välkommen och få tillgång till växter av högsta kvalitet, till riktigt bra priser.