Företagsevent

Tillsammans med andra aktörer kan vi hjälpa er att skapa ett event med företaget. Vi kan hjälpa er att skapa olika former av inspirationsaktiviteter eller och föreläsningar om växter, floristik eller andra skapande trender inom de gröna näringarna. Vi kan vandra runt i våra växthus och titta på hur produktionen går till. Beroende på vad ni vill ha ut av besöket och vad ni vill göra så gör vi en gemensam plan där vi lämnar ett pris på hur det går till.