Prydnadsträd

INNAN du planterar, titta också på allmänna planteringsråd.

I väntan på plantering måste barrotade träd placeras skyddat t.ex. under en presenning på fuktig och skuggig plats. Om det dröjer längre än ett par dagar innan plantering kan ske krävs jordslagning.

Gör i ordning en väl tilltagen planteringsgrop, minst 1,5 x 1,5 m. bred och max 0,6 – 0,7 m. djup.

PLANTERA

Slå ner minst ett trädstöd som räcker upp till kronans underkant. Vi rekommenderar åtminstone 2 trädstöd, gärna 3, men används bara 1 så tänk på trädstödets placering.
Kontrollera att trädet hamnar på rätt djup i gropen, annars fyll på med jord. Sätt ner trädet, håll det rakt och se till att alla rötter får god plats, fyll på resten av jorden, vicka lite på trädet då och då så att rötterna får kontakt med jorden och trampa till runtom.
Se till så att inte trädstödet är för nära stammen så att det skaver emot.
Bind fast trädet vid trädstödet med uppbindningsband.
Vattna ordentligt så att trädet får en riktig rotblöta.
När det gäller krukodlade träd slår man ner trädstödet genom rotklumpen som varit i krukan efter att man har planterat, försiktigt så att inte rötterna skadas.
De första åren är det viktigt att hålla jordytan runtom trädet fritt från gräs och ogräs, för att trädet ska kunna växa ordentligt. Efter några år kan man avlägsna trädstödet.

Plantera inte för djupt! Den översta roten skall utgå från stammen strax under jordytan (utom Populus och Salix som med fördel kan planteras 10-15 cm djupare).

BESKÄRNING

När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek. En liten kniv är bra att ha för att skära rent kanterna men, när man sågat av en gren på ett träd.

Alla träd måste inte beskäras. Men ibland måste man beskära t.ex. äldre träd som börjat se risiga ut, har blivit för stora eller som har korsande och inåtväxande grenar mot kronan. Lägg alltid snittet ovanför ett utåtriktat skott (eller gren).

Om grenarna är kraftiga är det viktigt att först såga ett ”anti-fläk-snitt” på undersidan och sedan såga ovanifrån en bit utanför undersnittet.

Beskärning av de flesta träd sker på vårvintern, utom de sorter som lätt ”blöder”, Acer, Betula och Juglans, som beskäres på hösten.