Rhododendron/Azalea

INNAN du planterar, titta också på allmänna planteringsråd.

Rhododendron är städsegröna, och de flesta Azaleor är lövfällande. De trivs bäst i väldränerad, fuktig, kalkfattig (pH-värde 4,5-5,5) och torvblandad jord. Se till att planteringsgropen är väl tilltagen och jorden ordentligt uppluckrad.

Rhododendron trivs bäst i halvskugga och Azalea trivs bäst i soliga lägen. Rhododendron är känsliga för tjältorka och detta kan man ge skydd mot genom att räfsa in en mängd nedfallna höstlöv från trädgårdens träd under busken. Om man vill gödsla sina rhododendron gör man detta med speciell rhododendrongödsel efter blomningen.

BESKÄRNING

När det gäller beskärning finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek.

Oftast behövs ingen beskärning göras på Rhododendron och Azalea, men om de blivit glesa och risiga kan man beskära dem efter blomningen.