Etableringsgaranti

Etableringsgaranti – Har du på alla vedartade växter.

Om du misstänker att något är fel och att växten har svårt att komma igång, ta först kontakt med oss så vi kan diskutera eventuella åtgärder för just ditt fall.

De växter som inte innefattas av etableringsgarantin är:
– Sommarblommor (annueller)
– Örtartade växter (perenner)
– Storblommig klematis, när det gäller vissnesjukan
– Barrotade växter

Det åligger dig som köpare att själv skaffa dig den kunskap och information du behöver om växtens förutsättningar för en bra etablering. Fråga oss gärna om råd vid inköp.

Om det ändå misslyckas anmäl det då inom nedanstående tider:
– Vårköp (april-maj) inom 3 månader från köptillfället
– Sommarköp (juni-augusti) inom 2 månader från köptillfället
– Höstköp (september-oktober) innan juni slut nästpåföljande år. Här gäller garantin endast för vedartade växter för zon 5 och uppåt.

Vintergröna växter skall inte planteras efter den 15/8 eftersom de ofta inte hinner etablera sig innan kylan kommer och kan då lätt få vinterskador. Plantering efter 15 augusti = ingen garanti.

Misslyckanden som beror på felaktig eller bristfällig skötsel, plantering eller förutsättningar för växten, täcks inte av etablerings-garantin.

Etableringsgarantin gäller inte heller vid:
– Transport- och planteringsskador
– Viltskador och skador av angrepp av ohyra eller växtsjukdomar
– Vinterskador eller idet fall växterna är planterade i krukor eller liknande, vilket gör växterna mer utsatta för skador.

Kvitto och etikett skall visas vid eventuell reklamation.